portalkatowicki.pl

Blog tematyczny o diecie, sporcie, motoryzacji, modzie, turystyce.

Dieta

Czy MBA jest po polsku?

Czy MBA jest po polsku?

Wiele ambitnych osób z pewnością rozważa podjęcie studiów MBA. Nie wszyscy jednak wiedzą, w jakim języku prowadzone są zajęcia w ramach programu i czy możliwe jest podjęcie studiów bez bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.

Czy studia MBA są prowadzone w języku polskim?

Osoby, które nie posługują się w pełni swobodnie językiem angielskim, mogą odetchnąć z ulgą – studia MBA co do zasady są prowadzone w języku polskim. Uczelnie mają jednak dwa inne, podstawowe wymagania. Kandydat na studia MBA musi legitymować się wykształceniem wyższym (czyli ukończyć co najmniej studia I stopnia), jak i posiadać doświadczenie zawodowe. Tym samym w programie nie mogą uczestniczyć osoby, które dopiero rozpoczynają swoją karierę. Wynika to zresztą z charakteru studiów MBA i charakterystyki programu; zakłada się bowiem, że uczestnicy mogą wymieniać się swobodnie wiedzą zdobytą w trakcie pracy zawodowej, co stanowi dodatkową zaletę programu Master of Business Administration. Studia MBA po polsku prowadzone są m.in. przez Uczelnie WSB Merito.

Czy można uczestniczyć w programie MBA po angielsku?

Dla części osób ważne będzie z kolei uczestnictwo w programie MBA właśnie w języku angielskim; wielu kandydatów traktuje taką okazję jako możliwość podniesienia swoich kompetencji językowych i rozwinięcia znajomości biznesowego angielskiego. Dla tych osób również jest dobra wiadomość – część programów jest prowadzona w części lub w całości w języku angielskim (takie programy oferują również wspomniane wyżej Uczelnie WSB Merito).

Czy MBA jest po polsku

Zagraniczni partnerzy studiów MBA, czyli ogromna szansa dla uczestników

W przypadku studiów prowadzonych przez Uczelnie WSB Merito warto wspomnieć również o zagranicznych partnerach programów MBA. Mowa m.in. o Franklin University, University of Northampton, SBS Swiss Business School czy Peregrine Leadership Institute. Zagraniczne uczelnie współpracują z WSB Merito przy tworzeniu części programów MBA, a uczestnicy mogą korzystać z dodatkowych przywilejów. Po pierwsze, dzięki współpracy zdobywają dyplom dwóch uczelni, polskiej i zagranicznej (lub sygnowany przez zagraniczną szkołę wyższą). Oprócz tego mogą również uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez zagranicznych wykładowców oraz korzystać z materiałów dydaktycznych partnerskich uczelni (co pozwala również na podniesienie poziomu języka obcego). Dodatkowo, we współpracy z partnerami, Uczelnie WSB Merito organizują wyjazdy zagraniczne, w których mogą wziąć udział uczestnicy programu MBA.

Znajomość języka obcego nie jest wymagana, by wziąć udział w programie MBA, ale może zdecydowanie pomóc

Podsumowując, co do zasady znajomość języka angielskiego (czy jakiegokolwiek innego języka obcego) nie jest konieczna, by uczestniczyć w programie Master of Business Administration. Warto jednak mieć świadomość, że z pewnością komunikatywny angielski otworzy w wielu przypadkach nowe możliwości; łatwiej będzie korzystać z materiałów przygotowanych przez zagraniczne uczelnie czy brać aktywny udział w wykładach prowadzonych przez specjalistów spoza Polski. Ponadto uczestnicy niektórych programów MBA mogą wyjechać do innych państw na wizyty studyjne, co z pewnością poszerzy ich horyzonty. Należy też podkreślić, że niektóre programy MBA są prowadzone wyłącznie lub głównie po angielsku; ich uczestnicy muszą zatem umieć swobodnie komunikować się w tym języku.

Artykuł sponsorowany

Udostępnij