PORTAL KATOWICKI

INFORMACJE KULTURALNE

Menu

Archeologia górnośląska w 20-lecie śmierci prof. Jerzego Szydłowskiego

W czwartek 21 września w sali Rady Wydziału Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 11 odbędzie się konferencja naukowa "Archeologia górnośląska w 20-lecie śmierci prof. Jerzego Szydłowskiego" poświęcona wybitnemu uczonemu, archeologowi, nauczycielowi akademickiemu, muzealnikowi związanemu z Muzeum Śląskim.

Jerzy Szydłowski pracował w Muzeum Śląskim w Katowicach od czasu restytucji. Na prośbę Lecha Szarańca, dyrektora Muzeum, 2 września 1985 roku objął funkcję kierownika tworzącego się Działu Archeologii i przez 12 lat koordynował i animował pracę tego działu. Zainicjował wydawanie Śląskich Prac Prahistorycznych i był ich redaktorem. Nadzorował współprowadzone przez Dział Archeologii w latach 1986–1988 badania wykopaliskowe na osadzie kultury łużyckiej i grodzisku wczesnośredniowiecznym w Kamieńcu. Wspierał także organizowane przez pracowników działu wystawy, m.in.: Nowe nabytki działu archeologii (1989), Biskupin, gród nad jeziorem (1990/1991), 70 lat Muzeum Śląskiego (1994), Złoto stepu. Koczownicy Ukrainy (1997). Pod jego kierownictwem Dział Archeologii Muzeum Śląskiego zorganizował dwie międzynarodowe konferencje naukowe – w 1989 roku na temat Górny Śląsk w dobie plemiennej wczesnego średniowiecza i w 1994 Dziedzictwo kulturowe epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na Górnym Śląsku i w Małopolsce.

W latach 1986–1993 Szydłowski był przewodniczącym Rady Naukowej Muzeum Śląskiego, a następnie, do swojej przedwczesnej śmierci 29 lipca 1997 roku, jej członkiem. Uczestniczył w pracach Komitetu Odbudowy Muzeum Śląskiego. Łącząc funkcje przewodniczącego reaktywowanej Komisji Archeologicznej Śląskiego Instytutu Naukowego oraz starszego kustosza dyplomowanego, organizował w Muzeum Śląskim w latach 1986–1988 – to jest od czasu ustabilizowania działalności muzeum do rozwiązania Komisji Archeologicznej SIN – spotkania naukowe archeologów Górnego Śląska. Był członkiem założycielem Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (SNAP), a w latach 1992–1996 przewodniczącym Katowickiego Oddziału SNAP z siedzibą przy Muzeum Śląskim (obecnie Oddział Górnośląski SNAP) i członkiem Zarządu Głównego.

W latach 1955–1973 Jerzy Szydłowski związany był z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, równolegle wykładał w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu (1960–1961) i pełnił funkcję wojewódzkiego konserwatora ds. archeologii (1964–1966). Od 1969 roku związany był z Uniwersytetem Śląskim, od 1973 w ramach stosunku pracy jako pracownik naukowy, wicedyrektor Instytutu Historii (1979–1980), dziekan (1980) i prodziekan (1982–1984), równocześnie współpracując między innymi z Ministerstwem Kultury i Sztuki (od 1979), Komitetem Badań Naukowych (od 1955), Ministerstwem Edukacji Narodowej (1992–1993), Śląskim Instytutem Naukowym w Katowicach (1957–1972, 1984–1988), Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem Wrocławskim (od 1994), Radą Wydawniczą Wojewody Śląskiego, Radą Programową Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska w Katowicach. Był również członkiem zagranicznych towarzystw naukowych.

W konferencji udział wezmą przedstawicielki Działu Archeologii Muzeum Śląskiego – Renata Abłamowicz oraz Małgorzata Kurgan-Przybylska. Wydarzeniu towarzyszy wystawa "Archeologiczne odkrywanie Górnego Śląska. Profesor Jerzy Szydłowski – sylwetka mistrza", którą oglądać można w dniach 21.09.2017–28.02.2018 w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Pełny program konferencji znajduje się na stronie muzeumslaskie.pl.

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojej przeglądarki.
Więcej o naszej polityce prywatności oraz zmianie ustawień przeglądarki dowiesz się tutaj.