PORTAL KATOWICKI

INFORMACJE KULTURALNE

Menu
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO) informujemy, że:

• Administratorem danych jest Wydawca witryny PortalKatowicki.pl (ul. Garbary 71/15, 61-758 Poznań; adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
• Cel przetwarzania danych osobowych: założenie konta na http://www.portalkatowicki.pl;
• Wydawca oświadcza, że żadne z podawanych danych osobowych nie są przekazywane podmiotom trzecim w Polsce ani do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu założenia konta umożliwiającego korzystanie z zakładki "Kalendarium wydarzeń" oraz do kontaktu pocztowego lub telefonicznego z Użytkownikiem witryny.
• W trakcie zakładania konta podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu jego utworzenia.

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. a RODO do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub wyrażenia sprzeciwu. Przy czym osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wszelkie uwagi związane z przetwarzaniem danych osobowych kierować należy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Podstawa prawna:
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 10.
UPT – Prawo Telekomunikacyjne Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, art. 172.
 

Regulamin Portalu

  • Dodano:
  • Autor: Portal Katowicki
  • Kategoria: Regulamin
temida

I. Postanowienia ogólne

1. Wydawcą i redaktorem naczelnym Portalu Katowickiego jest Ireneusz Szczepaniak, Poznań, ul. Garbary 71/15, zwany w dalszym ciągu Regulaminu "Wydawcą". Portal Katowicki wpisany jest do rejestru dzienników i czasopism przez Sąd Okręgowy w Poznaniu pod numerem RPR 2701.

2. "Portal Katowicki", zwany w dalszym ciągu Regulaminu "Portalem", publikowany jest w domenie: portalkatowicki.pl. Wszelkie inne domeny, podobne do w/w, nie są w żaden sposób powiązane z niniejszym Portalem.

3. Regulamin oznacza regulamin świadczenia usługi polegającej na publikowaniu w sieci, w domenach wymienionych w pkt.I.2 niniejszego Regulaminu informacji regionalnych związanych zwłaszcza z miastem Katowice.

4. Wydawca zamieszcza na Portalu najważniejsze informacje dotyczące codziennych wydarzeń regionalnych w mieście Katowice i miastach ościennych oraz udostępnia dane teleadresowe najważniejszych instytucji, urzędów oraz Podmiotów Gospodarczych działających na terenie miasta Katowice lub posiadających tam siedzibę główną.

5. Użytkownikiem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jest Internauta korzystający z Portalu na zasadzie biernego poznawania jego treści, względnie czynnego udziału w jego redagowaniu.

6. Konto Użytkownika zostaje uznane jako nieużywane, jeśli w ciągu miesiąca od rejestracji użytkownik nie zaloguje się lub jeśli jego nieobecność na forum potrwa dłużej niż 6 miesięcy. Konto nieużywane może zostać skasowane bez powiadomienia.

7. Wydawca umożliwia Użytkownikom Portalu aktywny udział w redagowaniu Portalu poprzez możliwość dodawania artykułów, komentarzy, uwag, zdjęć, materiałów video itp. Materiały zamieszczane na wszystkich stronach, z wyłączeniem Forum, są wstępnie akceptowane do publikacji przez Wydawcę.

8. Wydawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z Forum, którego celem jest skupienie wokół Portalu lokalnej społeczności miasta Katowice oraz jego sympatyków.

9. Wpisy zamieszczane na Forum publikowane są automatycznie. W przypadku naruszenia Regulaminu (patrz III.4,5), posty i tematy mogą być przez Wydawcę Portalu edytowane, usunięte lub zamknięte.

10. Prywatna korespondencja może być cytowana na forum oraz na Portalu tylko za zgodą wszystkich osób w niej uczestniczących.

11. Wydawca Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za teksty zamieszczone przez Użytkowników. Równocześnie Wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji, bez ostrzeżenia, wpisów naruszających niniejszy Regulamin (patrz III.4,5).

12. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub nieścisłości zawarte na zewnętrznych stronach internetowych, do których mogą prowadzić linki zamieszczone w Portalu.

13. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronach Portalu Katowickiego. Zmiana Regulaminu nie dotyczy ewentualnych umów zawartych przed wprowadzeniem nowego Regulaminu.

 

II. Ochrona danych osobowych

1. Wydawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników posiadających własne konto w Portalu oraz Użytkowników zamawiających usługę polegającą na udostępnieniu powierzchni reklamowej w celu promocji Portalu.

2. Podanie danych osobowych Użytkowników jest dobrowolne. Niezbędne jednak do założenia własnego konta na Portalu jest podanie adresu elektronicznego Użytkownika, w przypadku Podmiotów Gospodarczych konieczne jest natomiast podanie danych niezbędnych do zamieszczenia treści reklamowych, zwłaszcza: nazwy firmy, jej formy prawnej, pełnego adresu siedziby, numeru NIP i REGON oraz danych kontaktowych (adres elektroniczny, numer telefonu i faksu, jeśli występuje).

3. Wydawca zapewnia Użytkownikom prawo do wglądu doswoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak i usuwania. Prawo do usunięcia przez Użytkownika zamieszczonych danych równoznaczne jest z usunięciem konta. Może ono jednak zostać ograniczone ustawowym obowiązkiem przechowywania danych. Wydawca zobowiązany jest to przestrzegania tego ograniczenia. Sąd, organy ścigania lub inne ustawowo uprawnione organy mogą pobierać lub żądać wydania danych Użytkownika zamieszczonych w serwisie. W celu zmiany lub usunięcia danych Użytkownika albo w celu uzyskania informacji dotyczących Użytkownika prosimy o kontakt na poniższy adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . podając imię,nazwisko oraz adres e-mail.

4.Wydawca nie przekazuje danych osobowych Użytkowników żadnym podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji zaistniałych w pkt.II3 niniejszego Regulaminu.

5. Użytkownicy, akceptując Regulamin, oświadczają, że zostali poinformowani o danych Wydawcy wskazanych w art. I ust. 1 Regulaminu, celu i zakresie zbierania i przetwarzania danych Użytkowników, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926) oraz że Użytkownicy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wydawcę w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 

III. Obowiązek przestrzegania prawa

1. Użytkownicy Portalu zamieszczając jakiekolwiek wpisy zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu Portalu oraz oświadczają, że w żadnej mierze nie naruszają praw autorskich osób trzecich. Równocześnie Użytkownicy oświadczają, że zamieszczając jakiekolwiek materiały (informacje, zdjęcia, materiały video itd.) nieodpłatnie przekazują Wydawcy prawa autorskie do ich wykorzystywania.

2. Podmioty gospodarcze, które zamawiają powierzchnię reklamową na Portalu oświadczają, że dane zawarte w zamieszczonych reklamach są zgodne z rzeczywistością oraz zobowiązują się powiadomić Wydawcę o konieczności modyfikacji treści reklamowych lub ich całkowitego lub częściowego usunięcia w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian mogących wprowadzać w błąd Użytkowników Portalu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie powyższych wymogów przez Podmioty zamawiające treści reklamowe.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wpisy dokonane przez osoby postronne, którym udostępnił swoje dane niezbędne do zalogowania się na Portalu.

4. Wydawca ma prawo zablokować lub zlikwidować konto Użytkownika, jeśli Użytkownik naruszył Regulamin. Konta, które nie zostaną aktywowane w przeciągu 24 godzin od chwili ich założenia są automatycznie usuwane.

5. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać na Portalu treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym, obscenicznym, naruszających dobre imię osób trzecich, niezgodnych z powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego, naruszających obowiązujące w Polsce prawo, pornografii, linków do stron zawierających nielegalnie skopiowane oprogramowanie, reklamy oraz naruszające prawa autorskie osób trzecich. Wpisy takie zostaną usunięte bezostrzeżenia.

 

IV. Udostępnianie powierzchni reklamowych

1. Wydawca ponosio dpowiedzialność za zachowanie należytej staranności w procesie udostępniania powierzchni reklamowych oraz przestrzegania ustaleń zawartych w umowie.

2. Użytkownik zamawiający powierzchnię reklamową oświadcza, że zapoznał się z wcześniejszymi postanowieniami Regulaminu.

3. Treści reklamowe zamówione przez Podmioty Gospodarcze zostaną opublikowane na stronach Portalu po zaksięgowaniu ustalonej opłaty na koncie bankowym Wydawcy.

4. Wydawca ma prawo odmówić udostępnienia powierzchni reklamowych, gdy:

a. Użytkownik poda niekompletne, nieprawdziwe lub błędne dane wymagane przez Wydawcę.

b. Użytkownik naruszył Regulamin w czasie trwania umów zawartych w okresach poprzedzających chęć zawarcia nowej umowy lub jej przedłużenia.

c. Jeśli projekt ogłoszenia zawiera treści, o jakich mowa w punkcie III.5 niniejszego Regulaminu.

5. Zamówienie zostanie automatycznie anulowane w przypadku nieodnotowania wpłaty w terminie wskazanym w fakturze pro forma.

6. Faktura VAT przesłana zostanie stosownemu Podmiotowi Gospodarczemu w terminie siedmiu dni po odnotowaniu wpłaty na koncie Wydawcy, natomiast reklama opublikowana zostanie na stronach Portalu w przeciągu dwunastu godzin od chwili odnotowania wpłaty.

7. O terminie wygaśnięcia terminu ważności wykupionej powierzchni reklamowej Podmiot Gospodarczy powiadomiony zostanie korespondencyjnie lub telefonicznie na dwa miesiące przed datą jego wygaśnięcia (w przypadku powierzchni reklamowej wykupionej na okres dwunastu miesięcy) lub na siedem dni przed datą jego wygaśnięcia (w przypadku powierzchni reklamowej wykupionej na okres jednego miesiąca).

8. W przypadku nieprzedłużenia wykupienia powierzchnireklamowej na kolejny okres reklama zostanie automatycznie usunięta po upłynięciu terminu, na który została pierwotnie wykupiona.

 

V. Savoir Vivre

1. Użytkownicy Portalu są obowiązani do przestrzegania zasad kultury osobistej i do nie używania słów i zwrotów powszechnie uważanych za wulgarne lub mające na celu obrazę innych osób (także w formie częściowo ukrytej np. poprzez wykropkowanie, zastąpienie części znaków, wpisanie ich w języku obcym itp.)

2. Wszelkie treści zamieszczane przez Użytkowników na stronach Portalu powinny być w języku polskim. W szczególnie uzasadnionych wypadkach wydawca może wyrazić zgodę na publikację materiałów w oryginalnej wersji językowej.

3. Wydawca dopuszcza publikację materiałów w języku obcym bez otrzymania stosownej zgody tylko w przypadku, w którym zostaną one umieszczone wraz z możliwie dokładnym tłumaczeniem, względnie precyzyjnym streszczeniem w języku polskim.

4. Użytkownicy są zobowiązani do zachowania zasad poprawnej pisowni. Publikacje zawierające nadmierną ilość błędów ortograficznych, stylistycznych, składniowych, i innych, oraz sformułowane w sposób niechlujny, mogą zostać przez Wydawcę zmodyfikowane lub usunięte.

5. Użytkownik może posiadać maksymalnie jedno konto. Chęć założenia kolejnego konta lub zmiany nazwy Użytkownika będzie rozpatrywana indywidualnie przez Wydawcę. Wydawca zastrzega sobie możliwość odrzucenia wniosku bez podania przyczyny. W przypadku wykrycia posiadania przez Użytkownika więcej niż jednego konta bez uzyskania odpowiedniej zgody, wszystkie ujawnione konta należące do danego Użytkownika mogą zostać przez Wydawcę usunięte bez ostrzeżenia.

6. Użytkownik cytujący artykuły lub inne treści zamieszczone w innych serwisach, portalach lub wydawnictwach, jest zobowiązany do wskazania źródła, a w przypadku treści zamieszczonych w Internecie, do podania linku. Podanie samego źródła lub linku bez cytowania wymaga zamieszczenia zwięzłego opisu artykułu.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Wydawcę oraz Użytkowników obowiązuje prawo polskie.

2. Wydawca Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści wpisów zamieszczonych na forum oraz za zdjęcia itreści umieszczane na stronach Portalu przez Użytkowników. Osoby zamieszczającena Portalu treści naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich mogą ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.

3. Wszelkie spory, mogące wyniknąć pomiędzy Użytkownikiem, a Wydawcą, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą wyłącznie przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Wydawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego w Polsce oraz w razie potrzeby przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej.

5. Użytkownicy Portalu wyrażają zgodę na otrzymywanie drogą e-mail lub PW informacji od Wydawcy zawierające treści o charakterze: technicznym, reklamowym, ogólnym oraz związanych z określonym wydarzeniem.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 1.11.2010.

7. Wszelkie uwagi dotyczące naruszenia Regulaminu należy zgłaszać na adres e-mail redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojej przeglądarki.
Więcej o naszej polityce prywatności oraz zmianie ustawień przeglądarki dowiesz się tutaj.